2017-2021 yillarda O’zbekiston Respublikasining rivojlanishning beshta ustuvor yo’nalishidagi harakat strategiyasi.
Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko’lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlikni ta’minlash va qonun ustuvorligini ta’minlash, davlat chegaralarining daxlsizligi, qonun ustuvorligi, inson huquqlari va erkinliklari, millatlararo totuvlik va jamiyatda diniy bag’rikenglik uchun mustahkam poydevor yaratdi, aholi uchun munosib turmush sharoitini yaratdi va fuqarolarning ijodiy salohiyatini ro’yobga chiqardi.