Kompleks loyihalash

«Kompleks loyihalash»bo’limining asosiy vazifalari:

 • kompleks qurilish loyihalarining tarkibidagi turar-joy qoʻrgʻonlari qurilishini loyihalash, temir yoʻl transporti ob’ektlarini rekonstruksiya qilish;
 • kompleks qurilish loyihalarining arxitektura-qurilish qismini ishlab chiqish va temir yoʻl transporti ob’ektlarini rekonstruksiya qilish;
 • vokzallar, xizmat va ma’muriy binolarni mustaqil titul boʻyicha loyihalash;
 • loyihalashtirishning bosqichiga bogʻliq ravishda smeta hujjatlari, spetsifikatsiyalar, va boshqa hujjatlarni meyoriy talablarga muvofiq tuzish;
 • boʻlimning mualliflik ob’ektlari boʻyicha ishga tushiriladigan komplekslarning yigʻma smeta hujjatlarini va qaydnomalarini tuzish;
 • loyihalashtirilgan ob’ektlar qurilishi ustidan shartnoma asosida mualliflik nazoratini olib borish;
 • yangi temir yoʻllarni elektrlashtirish uchun, ularni kengaytirish, rekonstruksiya qilish va texnik qayta jihozlash uchun va temir yoʻllarni elektralashtirishning mavjud ob’ektlarini rekonstruksiya qilish uchun elektr ta’minotining barcha bosqichlarda loyiha oldi va loyihalash ishlarini mualliflik boʻlimi sifatida oʻz kuchlari doirasida loyihalarning quyidagi boblarini bajarish: tortma nimstansiyalar, t.y. kontakt tarmoqlari, temir yoʻllarni elektr bilan ta’minlashning qurilmalari va liniyalari, t.y. elektrlashtirish qurilmalarini telemexanizatsiyalash va dispetcherlashtirish, turar-joy va sanoat binolarini kuchlanish elektr uskunlashtirish, turar-joy va sanoat binolarini va inshootlarini yoritish, turar-joy va sanoat binolarini va inshootlariga oid NOʻA va avtomatika;
 • 6, 10 kV kuchlanishli tarmoqlarni loyihalash (taqsimlash qurilmalar, transformator nimstansiyalari, havo va kabel liniyalari);
 • 1 kV kuchlanishli tarmoqlarni loyihalash (taqsimlash qurilmalar, transformator nimstansiyalari, havo va kabel liniyalari);
 • ob’ektlarni yerga ulash va yashinqaytargich tizimlarini loyihalashtirish;
 • temir yoʻl transporti ob’ektlarining ichki va tashqi yoritgichlarini loyihalashtirish;
 • oʻzgaruvchan tok kontakt tarmogʻini loyihalashtirish;
 • loyihalashtirilgan ob’ektlar qurilishi ustidan buyurtmachilar bilan shartnoma asosida mualliflik nazorati;
 • buyurtmachilarga, pudratchilarga va boshqa tashkilotlarga oʻz faoliyati sohasi boʻyicha shartnoma asosida injiniring xizmatlarini koʻrsatish.
 • oqava, suv ta’minoti, issiqlik ta’minoti tarmoqlari va inshootlarini loyihalash;
 • temir yoʻl lokomotiv va vagon xoʻjaliklari ob’ektlarini loyihalash;
 • avtomobil transportiga xizmat koʻrsatish va ta’mirlash ob’ektlarini loyihalash;
 • temir yoʻl transporti ob’ektlarini loyihalashtirishda texnologik boʻlimlarini ishlab chiqish;
 • temir yoʻldan foydalanish va unga xizmat koʻrsatish boʻyicha sanoat ob’ektlari, binolari va inshootlarining bosh rejalarini ishlab chiqish;
 • qozonxonalarni loyihalash;
 • ishlab chiqarish bazasi ob’ektlarini va qurilish industriyasi zavodlarini loyihalash;
 • nostandart uskunlarni tayyorlash uchun texnik talablarni ishlab chiqish;
 • suv ta’minoti manba’larini loyihalash;
 • atrof muhitni muxofaza qilish boʻyicha loyihalarni ishlab chiqish;
 • loyihalashtirishning bosqichiga bogʻliq ravishda smeta hujjatlari, spetsifikatsiyalar, va boshqa hujjatlarni meyoriy talablarga muvofiq tuzish;
 • boʻlimning mualliflik ob’ektlari boʻyicha ishga tushiriladigan komplekslarning yigʻma smeta hujjatlarini va qaydnomalarini tuzish;
 • mavjud inshootlar boʻyicha oʻlchash va tekshirish ishlarini amalga oshirish;
 • loyihalashtirilgan ob’ektlar qurilishi ustidan shartnoma asosida mualliflik nazoratini olib borish;
 • buyurtmachilarga, pudratchilarga va boshqa tashkilotlarga oʻz faoliyati sohasi boʻyicha shartnoma asosida injiniring xizmatlarini koʻrsatish.